Kategori: Finans

Home Finans
OECD ve G20 Ülkelerinin  Çok Uluslu Şirketlerle İlgili Asgari Vergi Uygulaması Girişimi
Yazı

OECD ve G20 Ülkelerinin Çok Uluslu Şirketlerle İlgili Asgari Vergi Uygulaması Girişimi

Küreselleşme ve dijitalleşme, uluslararası  ticaret kurallarını büyük ölçüde değiştirmiş, çok uluslu şirketlerin sayısının, hacminin ve faaliyette bulunduğu alanların önemli ölçüde artmasına neden olmuştur.  Uluslararası ticaretteki bu dinamizm, ülkeler açısından kontrol edilemeyen ve yasal düzenleme yapılamayan bir alanın oluşmasına yol açmıştır.  Devletlerin hükümranlık alanının en önemli konularından birisi olan vergileme hakkı, gelinen bu aşamada aşınan, manüpilasyonlara...