Yönetim Kurulu

Home Yönetim Kurulu

Ragıp Nebil İLSEVEN          Yönetim Kurulu Başkanı

Saliha GEÇEN                        Etkinlikler Planlama ve Düzenlemeden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Melih ŞENGÖLGE                 Yurtdışı ilişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı

Fatma SARI                             Enstitü Sözcüsü, Başkan Yardımcısı

Hatice Birgül AYABAKAN    Genel Sekreter

Güventürk KALASLIOĞLU  Sayman

Çiğdem BOZ                             Üye

Ö. İskender ÖZTURANLI      Üye

 

 

Yedek Üyeler: Emre ÇAKIR, Yaman İREPOĞLU, Mustafa AKCAN, Umutcan SİLAN, Saim Fahrettin GÖKŞİN