OECD ve G20 Ülkelerinin Çok Uluslu Şirketlerle İlgili Asgari Vergi Uygulaması Girişimi

OECD ve G20 Ülkelerinin  Çok Uluslu Şirketlerle İlgili Asgari Vergi Uygulaması Girişimi

Küreselleşme ve dijitalleşme, uluslararası  ticaret kurallarını büyük ölçüde değiştirmiş, çok uluslu şirketlerin sayısının, hacminin ve faaliyette bulunduğu alanların önemli ölçüde artmasına neden olmuştur.  Uluslararası ticaretteki bu dinamizm, ülkeler açısından kontrol edilemeyen ve yasal düzenleme yapılamayan bir alanın oluşmasına yol açmıştır.  Devletlerin hükümranlık alanının en önemli konularından birisi olan vergileme hakkı, gelinen bu aşamada aşınan, manüpilasyonlara açık, dikkate alınmayan bir yapıya dönüşmüştür.  Bu durum, devletler ile çok uluslu şirketler arasında ciddi bir çatışma oluşmasına neden olmuştur.  Dijitalleşme öncesinde, uluslararası vergileme alanındaki sorunlar çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile önemli ölçüde çözülmekteyken, günümüzde anılan anlaşmalar ilkesel olarak çok yetersiz hale gelmiş, sorunları çözmekten uzaklaşmıştır. Bu bağlamda, ülkelerin işbirliği içinde çok uluslu çalışmalar ve anlaşmalar yapması zorunlu hale gelmiştir..

Yazının devamı için lütfen alttaki linke tıklayınız

.Tuncay_Kapusuzoğlu_Yazısı-28092021