Toplumcu Düşünce Enstitüsü (TDE) üyesi olduğu FEPS’in yıllık GENEL Kuruluna katıldı; toplantıda Vakfın yeni üyeleri de belirlendi.

Toplumcu Düşünce Enstitüsü (TDE) üyesi olduğu FEPS’in yıllık GENEL Kuruluna katıldı; toplantıda Vakfın yeni üyeleri de belirlendi.

Avrupa İlerici Çalışmalar Vakfı (FEPS) 20 Hairan 2024’de yıllık Genel Kurulunu gerçekleştirdi.  Genel Kurulu’un gündeminin merkezinde çok önemli bir tartışma vardı.  Bu tartışma yeni sonuçlanan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçları ve bu sonuçların değerlendirilmesi ve burada oluşan düşüncelerin bir sonraki Yıllık Program Çerçevesi içinde FEPS stratejisine nasıl dönüştürüleceği ile ilgili idi. 

İlerici politikaların muhafazakarlar ve aşırı uçlar karşısından göreceli olarak gerilediği Avrupa Parlamentosu seçimleriin hemen arkasından gelen bu tartışmada kaçınılmaz olarak esas sorulan soru, “Neden?” sorusu oldu.  İlericiler neden tabandaki seçmeni sandıklara götürmekte yeterince başarılı olamıyorlar? İlericiler neden yıllardır düzenli olarak genç seçmenin sandıklarda desteğini kaybediyorlar?

Bu sorular karşısında Vakıf Başkanı Başkan Rodrigues’in bundan sonra FEPS’in stratejisinin belirleneceği Yıllık Program Çerçevesi çalışmasını işaret etmesi ve pek çok başka konu yanında bu temel soruların da Strateji platformunda ele alınması gerektiğine vurgu yapması önemli bir hareketti.  Daha da önemlisi, Başkan bu toplantıda FEPS’in bir tartışma ve araştırma kurumundan “ibaret olmayan,” özgüveni yüksek ve güçlü bir Avrupa için barış, eşitlik, özgürlükler, refah ve adaleti savunan ve destekleyen bir “eylem platormu olduğunun özellikle altını çizdi. 

Toplumcu Düşünce Enstitüsü FEPS’in AB üyesi olmayan ülkelerden gelen kuruluşlar için tanıdığı Gözlemci Üye statüsü ile bu toplantılara katılmaktadır.  TDE bu toplantıya Yönetim Kurulu düzeyinde Başkan Nebil İLSEVEN ve üye İskender ÖZTURANLI ile katılım sağladı.

Diğer toplantılardan farklı olarak, bu toplantıdaki diğer bazı üye kuruluş temsilcileriyle birlikte, Başkan Maria Joao RODRIGUES ve Vice President Uwe OPTENHOGEL’in; a) Avrupa’da yükselen Sağcı dalgaya direnmek için Vakfın çok daha kararlı ve güçlü hareket planları yapması gereğini: b) Avrupa siyasi görünümünde bir “inanç sıçraması” sağlayacak politikalar geliştirmesi c) tabanda insanların unutulmuşluk ve çaresizlik duyguları içinde karşı karşıya oldukları savaş, düzensiz sığınmacı akımları, hayat pahalılığı, işsizlik, iklim felaketleri karşısındaki durumlarını görmesi; ve, d) bu durumlarla ilgili İlericilerin pekçok sorun alanı konusunda ciddi politika değişiklerine gitmesi ve son olarak da toplumdaki farklı kesimlerle yeni siyasi ittifaklar kurması gerektiğini açıklıkla ve yüksek sesle ifade etmiş olmaları Vakıf açısından önemli bir siyasi açılım, bizler içinse umut verici bir yaklaşım oldu.

Toplumcu Düşünce Enstitüsü Genel Kurul düzeyinde yapılan bu açıklamaları memnuniyetle karşılamakta, anlamakta ve desteklemektedir. Enstitü, FEPS ve diğer üye kuruluşların bu yöndeki faaliyetlerini yakından izleyerek, burada oluşan  faaliyetlere nasıl ve ne derecede katkıda bulunulabileceğini değerlendirmek kararındadır. 

Leave a Reply