“Yeni ve Yeniden Kamucu Tavır ve Siyasetin Dönüştürücü Gücü…”

“Yeni ve Yeniden Kamucu Tavır ve Siyasetin Dönüştürücü Gücü…”

Değerli Dostlar,                                                                                       

Bugün ülkemizde iç ve dış gelişmelerden kaynaklı olarak ortaya çıkan sorunlar her geçen gün derinleşmekte, daha da karmaşık hale gelmekte, geniş toplum kesimleri bu sorunlar karşında çetin ve amansız bir varolma mücadelesi vermektedirler.

Toplum, ekolojik felaketlerden, salgınlara, büyük ekonomik krizlerden, ülke içi/ülkeler arası çatışmalara, sosyal eşitsizliklerden adaletsizliklere, giderek artan baskıcı rejimlerden kirli ve yolsuz yönetimlere, doğanın talanından yok edilmesine kadar uzanan bir dizi felaket karşısında iyi yönetilemeyen tehditlerin etkisi altındadır.

Ülkemizin hak ettiği aydınlık geleceğinin kurulması;

  1. a) Yaşamı, Adalet, Eşitlik, Çoğulculuk ve Özgürlük ilkeleri temelinde tarif eden geniş bir toplumsal mutabakat oluşturulması;
  2. b) Bütün toplumsal katmanlarda gerek içerik gerek uygulama olarak, bu temel ilkeleri açıklıkla ortaya koyan “Toplumcu Düşünce” anlayışının hakim kılınması; ve,
  3. c) Bu siyasi anlayışın karşılığı olan kamucu politikaların geliştirilmesi, kamucu          uygulamaların yükseltilmesi ve öne plana çıkartılmalarına bağlıdır.

Toplumcu Düşünce ve Kamucu Siyaset..

Yazının devamı için linki tıklayabilirsiniz.

Çağrı_Notu_29092022 (2)