Ekonomi Yönetimine Geçmişten Dersler

Ekonomi Yönetimine Geçmişten Dersler

Literatürde kredi döngülerini (credit cycles) incelersek geçmişten alınacak dersler olduğunu görebiliriz. Zira dalgalanma ve krizlerin dinamiklerive ardinda yatan sebepler geçmiş zamanlardan beri pek farklılık göstermemekte.

 

İktisat teorileri arasında en çok tartışılan konularından biri kuşkusuz devletin ekonomiye müdahalesinin gerekli olup olmadığı ve eğer müdahale gerekiyorsa ne şekilde, ne düzeyde ve hangi araçlarla yapılması gerektiği olmuştur.  Serbest ekonomi sınırları içinde devlet müdahalesini gerekli gören en kapsamlı yaklaşım Keynesyen teoridir. Avusturya Okulu ise söz konusu müdahaleyi yanlış bulur; zira kredi ve iş döngüleri (business cycles) yaratarak dalgalanmalara sebep olacağını ve krizlere zemin hazırlayacağını savunur. Post-Keynesyen Hyman Minsky ise dalgalanma ve krizlerin sebebinin kapitalizmin kendi doğası içinde bulunduğunu öne sürer..

Yazının devamını okumak için PDF eklentisini tıklayabilirsiniz