Kategori: Ekonomi

Home Ekonomi
“Yeni ve Yeniden Kamucu Tavır ve Siyasetin Dönüştürücü Gücü…”
Yazı

“Yeni ve Yeniden Kamucu Tavır ve Siyasetin Dönüştürücü Gücü…”

Değerli Dostlar,                                                                                        Bugün ülkemizde iç ve dış gelişmelerden kaynaklı olarak ortaya çıkan sorunlar her geçen gün derinleşmekte, daha da karmaşık hale gelmekte, geniş toplum kesimleri bu sorunlar karşında çetin ve amansız bir varolma mücadelesi vermektedirler. Toplum, ekolojik felaketlerden, salgınlara, büyük ekonomik krizlerden, ülke içi/ülkeler arası çatışmalara, sosyal eşitsizliklerden adaletsizliklere, giderek artan baskıcı rejimlerden kirli ve...

DAVOS 2022 TOPLANTISI: Öne Çıkan Konular, Eğilimler ve Bunlara İlişkin Değerlendirmeler
Yazı

DAVOS 2022 TOPLANTISI: Öne Çıkan Konular, Eğilimler ve Bunlara İlişkin Değerlendirmeler

İnternet ortamında 18-21 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Davos 2022 toplantısında karşılıklı olarak tartışılmadan da olsa ortaya konan eğilim ve faktörleri, önde gelen konuşmacıların önemli düşüncelerini, risk sıralaması tablosunu ve kişisel değerlendirmemi içeren bölümü aşağıda belirtmekteyim.   GENEL DÜZEYDE ORTAYA KONAN KONULAR, KRİTİK EĞİLİMLER VE FAKTÖRLER   Bu toplantının anateması: “Birlikte çalışmak,...

Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme ve Çözüm Önerileri
Yazı

Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme ve Çözüm Önerileri

İktidarın 20 yıldır sürdürdüğü dövizle borçlanmaya dayalı ekonomik büyüme modeli, verimsiz alanlara yapılan devlet altyapı ve özel sektör yatırımları nedeniyle enflasyon ve dış borçlanmaya doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi doğurmuş; büyüme oranında yaşadığımız şoklar, dış borçlar üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Bugünkü yapı itibariyle mevcut ekonomik düzenin sürdürülmesi...

OECD ve G20 Ülkelerinin  Çok Uluslu Şirketlerle İlgili Asgari Vergi Uygulaması Girişimi
Yazı

OECD ve G20 Ülkelerinin Çok Uluslu Şirketlerle İlgili Asgari Vergi Uygulaması Girişimi

Küreselleşme ve dijitalleşme, uluslararası  ticaret kurallarını büyük ölçüde değiştirmiş, çok uluslu şirketlerin sayısının, hacminin ve faaliyette bulunduğu alanların önemli ölçüde artmasına neden olmuştur.  Uluslararası ticaretteki bu dinamizm, ülkeler açısından kontrol edilemeyen ve yasal düzenleme yapılamayan bir alanın oluşmasına yol açmıştır.  Devletlerin hükümranlık alanının en önemli konularından birisi olan vergileme hakkı, gelinen bu aşamada aşınan, manüpilasyonlara...

“DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE VERİMLİLİK SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” Prof. Dr. Daron ACEMOĞLU
Yazı

“DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE VERİMLİLİK SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” Prof. Dr. Daron ACEMOĞLU

Toplumcu Düşünce Enstitüsü’nün, 13 Ağustosta Dr. Daron Acemoğlu’nun katılımıyla düzenlediği “Dünyada ve Türkiye’de verimlilik sorunu ve çözüm önerileri”  başlıklı seminerinin özet notu PDF formatında sunulmuştur. Lütfen “Özet Notu” eklentisine tıklayınız. Toplumcu Düşünce Enstitüsü Özet_Notu_140821

Toplumcu Düşünce Enstitüsü’nün düzenlediği Ekonomi Seminerleri Programına Konuk Konuşmacı olarak Prof. Dr. Daron ACEMOĞLU katıldı.
Yazı

Toplumcu Düşünce Enstitüsü’nün düzenlediği Ekonomi Seminerleri Programına Konuk Konuşmacı olarak Prof. Dr. Daron ACEMOĞLU katıldı.

Toplumcu Düşünce Enstitüsü tarafından 13 Ağustos 2021’de İstanbul’da düzenlenen Ekonomi Seminerleri Programı çerçevesinde Prof. Dr. Daron ACEMOĞLU bir konuşma yaptı. Prof. ACEMOĞLU, Covit döneminde fiziksel katılım ortamında dünyada verdiği bu ilk konferansta; teknoloji alanındaki büyük dönüşüm ve sıçramaların, küresel ölçekte yaşanılan demografik değişimlerin ve toplumsal ilişkilerde gerek sınıfsal, gerek sosyo-politik gelişmelerin dünyadaki ekonomik büyümeyi destekleyeceğinin...

Türk Dış Politikası; Ne Yapmalı?
Yazı

Türk Dış Politikası; Ne Yapmalı?

Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihte 1945 sonrası döneme benzer bir “karar kavşağı”na gelmiş bulunmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle değişen dünya düzeninde Türkiye NATO’ya girme hedefi yönünde nasıl bir taraf seçmek durumunda kaldı ve bu tercihinin kendi ulusal politikaları çerçevesinde bir stratejik yaklaşım uyguladıysa, günümüzde de Türk Dış Politikası buna benzer bir yol ayrımına gelmiştir. Ülkeyi...