Author: Toplumcu Düşünce Enstitüsü (Toplumcu Düşünce Enstitüsü )

Home Toplumcu Düşünce Enstitüsü
Toplumcu Düşünce Enstitüsü Ortak Çalışma KATILIM ÇAĞRISI:
Yazı

Toplumcu Düşünce Enstitüsü Ortak Çalışma KATILIM ÇAĞRISI:

CHP Tüzük Kurultayı Değerlendirme ve Öneri Notları/Hazırlık Çalışması Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 38. Olağan Genel Kurultayı önümüzdeki dönemle ilgili olarak güçlü bir “değişim” iradesi ortaya koymuş ve bu doğrultuda Parti Tüzüğünün yenilenmesi de hedeflenmiştir.  Yetkili organların aldığı kararla 4-8 Eylül 2024 günlerinde bir Tüzük Kurultayı gerçekleştirilerek Parti’nin 2. yüzyıldaki çalışmalarının örgütsel yapılanması ve...

Yazı

         BASIN DUYURUSU:

Toplumcu Düşünce Derneği Olağan Genel Kurulu 2 Nisan 2024 Salı günü Derneğin Çalışma Merkezi olan Kültür Mahallesi, Adnan Saygun Caddesi,Körkadı Sokak, No. 1-E Güzel Konutlar Sitesi, D Blok 3-3 Ulus, Beşiktsş adresinde gerçekleştirilmiş; Dernek yönetimi, Genel Kurul’da belirlenen yönetim organlarının, Genel Kurulu takiben yaptıkları görev dağılımı           sonucu aşağıdaki üyelerden oluşmuştur;    1) Yönetim Kurulu, Ragıp...

Genel Kurul Duyurusu
Yazı

Genel Kurul Duyurusu

Toplumcu Düşünce Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu’nun 20 Şubat 2023 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 13 Mart 2023 tarihinde, Pazartesi günü, saat 16:00’da Dernek Çalışma Merkez’i olan Güzel Konutlar Sitesi, D Blok D.3-4, Ulus, Beşiktaş adresinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 20 Mart 2023...

“Yeni ve Yeniden Kamucu Tavır ve Siyasetin Dönüştürücü Gücü…”
Yazı

“Yeni ve Yeniden Kamucu Tavır ve Siyasetin Dönüştürücü Gücü…”

Değerli Dostlar,                                                                                        Bugün ülkemizde iç ve dış gelişmelerden kaynaklı olarak ortaya çıkan sorunlar her geçen gün derinleşmekte, daha da karmaşık hale gelmekte, geniş toplum kesimleri bu sorunlar karşında çetin ve amansız bir varolma mücadelesi vermektedirler. Toplum, ekolojik felaketlerden, salgınlara, büyük ekonomik krizlerden, ülke içi/ülkeler arası çatışmalara, sosyal eşitsizliklerden adaletsizliklere, giderek artan baskıcı rejimlerden kirli ve...

“Kamuculuk ve Geleceğe Dönüş” 15.04.22 ULUS Yuvarlak Masa Toplantısı – Notlar
Yazı

“Kamuculuk ve Geleceğe Dönüş” 15.04.22 ULUS Yuvarlak Masa Toplantısı – Notlar

Toplumcu Düşünce Enstitüsü 15 Nisan 2022 tarihinde ODTÜ Vakfı Ulus Tesisleri-İstanbul’da “Kamuculuk ve Geleceğe Dönüş” başlıklı bir Yuvarlak Masa toplantısı düzenlemiştir. Akademi, bürokrasi, iş çevreleri ve siyaset alanlardan toplantıya katılanların genel olarak gündeme getirdikleri düşünce ve yorumları özet olarak aşağıda sunulmuştur. Toplantı akışı iki aşamada düzenlenmiş olup, ilk aşamada konunun kavramsal olarak tanımı, kapsamı, nitelikleri...

Toplumcu Düşünce Enstitüsü Derneğinin yetkili kurulları belirlendi
Yazı

Toplumcu Düşünce Enstitüsü Derneğinin yetkili kurulları belirlendi

Toplumcu Düşünce Derneğinin Olağan Genel kurul toplantısı 26.04.2022 Salı günü gerçekleştirilmiş; Dernek yönetimi ile ilgili Genel Kurulda belirlenen yönetim organlarının, Genel kurulu takiben yaptıkları görev dağılımı sonucu Dernek yönetimi aşağıdaki şekilde  oluşmuştur Yönetim Kurulu: Ragıp Nebil İLSEVEN, Yön. Kur. Bşk Hatice Birgül AYABAKAN, Genel Sekreter Güventürk KALASLIOĞLU, Sayman Çiğdem BOZ, Üye Önder İskender ÖZTURANLI, Üye...

Genel Kurul duyurusu
Yazı

Genel Kurul duyurusu

Toplumcu Düşünce Derneği’nin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu’nun 28 Mart 2022 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 19 Nisan 2022 tarihinde, Salı günü, saat 16:00’da Dernek Çalışma Merkez’i olan Güzel Konutlar Sitesi, D Blok D.9, Ulus, Beşiktaş adresinde yapılacaktır. Detaylı bilgi için : GENEL_KURUL-olagan_1

“DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE VERİMLİLİK SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” Prof. Dr. Daron ACEMOĞLU
Yazı

“DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE VERİMLİLİK SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” Prof. Dr. Daron ACEMOĞLU

Toplumcu Düşünce Enstitüsü’nün, 13 Ağustosta Dr. Daron Acemoğlu’nun katılımıyla düzenlediği “Dünyada ve Türkiye’de verimlilik sorunu ve çözüm önerileri”  başlıklı seminerinin özet notu PDF formatında sunulmuştur. Lütfen “Özet Notu” eklentisine tıklayınız. Toplumcu Düşünce Enstitüsü Özet_Notu_140821