Toplumcu Düşünce Enstitüsü, Brüksel’de FEPS, Avrupa İlerici Çalışmalar Vakfı’na katıldı…

Toplumcu Düşünce Enstitüsü, Brüksel’de  FEPS, Avrupa İlerici Çalışmalar Vakfı’na katıldı…

TOPLUMCU DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ

BASIN BÜLTENİ

“Toplumcu Düşünce Enstitüsü, Brüksel’de

FEPS, Avrupa İlerici Çalışmalar Vakfı’na katıldı…”

 

Toplumcu Düşünce Enstitüsü, Avrupa İlerici Çalışmalar Vakfı, FEPS’in 25-26 Haziran günlerinde Brüksel’de yapılan yıllık Genel Kurulu çalışmalarına katıldı.  Enstitü’nün daha önce FEPS nezdinde yapmış olduğu üyelik başvurusunun da değerlendirildiği bu toplantıda, Vakıf Genel Kurulu, Toplumcu Düşünce Enstitüsü’nün (Progressive Thought Institute) Vakfa üye olarak kabulünü resmi olarak onayladı.

 

 

Enstitü Başkanı Nebil İlseven, Vakıf Genel Kurulu tarafından yapılan oylama ve kabul kararından sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, “Avrupa Birliği fikrinin Kıt’anın coğrafyasını aşan bir Barış İçinde Birarada Yaşama Projesi olduğunu; bu Projenin Birliği oluşturan toplumlardaki tüm yurttaşların, yaratılan refahı adil paylaşımı yönünde bir dayanışma ve işbirliği platformu olduğunu; bu geniş tabanlı Platformun sürdürülebilirliğinin, yaşlı kıtayı oluşturan ve farklı kültürler, farklı sosyo-ekonomik ve siyasi geleneklerden gelen Avrupa toplumlarının aralarındaki farklılıkların derinleştirilmesi ve keskinleşmesi değil, ancak varolan ortak değerler ve ortak siyasi hedeflerin geliştirilmesi, bu değerlere sahip çıkılması ve güçlendirilmesi ile mümkün olabileceğine” dikkat çekti.

 

 

Toplantı sonrasında bir açıklama yapan Başkan Vekili Cengiz Erdoğan, Enstitü’nün, Türkiye’den SODEV’in de yer aldığı bu yapıya katılarak, bir düşünce kuruluşu olarak Türkiye’de hedeflenen faaliyetler açısından uluslararası platformda da önemli bir boyut kazanmış olduğunu; gerek Türkiye’de gerekse de uluslararası platformlarda faaliyet gösteren düşünce kuruluşları arasındaki ilişkilerin kurumsallaşmasının bir yanda siyaset kurumuna diğer yanda da sivil toplum yapılanmalarına nitelik olarak önemli katkılar getireceğini  belirtmiştir.

 

FEPS-Avrupa İlerici Çalışmalar Vakfı, Avrupa Birliği üyeleri genelinde sosyal demokrat, sosyalist ve ilerici vakıf ve düşünce kuruluşlarının üye olarak yer aldıkları bir “şemsiye yapı” olarak faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.  Vakıf, bünyesinde yer alan düşünce kuruluşları ve araştırma enstitüleri tarafından Avrupa’nın yeniden yapılandığı ve önemli yapısal değişimlerden geçtiği bu dönemde geliştirilen politika ve proje çalışmalarının eşgüdümü ve desteklenmesini hedeflemektedir.

 

Bu amaçla konferanslar, seminerler, yayın faaliyetleri de yürüten Vakıf, içinde bulunulan dönemde özellikle Ekonomide Sürdürülebilirlik, Demokrasilerde Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Dayanışma başlıkları altında yapılan araştırma ve çalışmalara yoğunlaşmakta; Katılımcı Refah Toplumları Kurulması hedeflerinin yaygınlaştırılması yönündeki girişimleri desteklemektedir.

 

(Fotograftakiler soldan sağa: Cengiz Erdoğan:TDE Başkan Vekili, Massimo D’alema: FEPS Başkanı, Dr. Nebil İlseven:TDE Başkanı, Kader Sevinç:TDE İcra KuruluÜyesi)