TDE 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

TDE 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Toplumcu Düşünce Enstitüsü 2. Olağan Genel Kurulu,  25.02 2016 tarihinde enstitü merkezinde gerçekleştirildi.

 

Genel Kurul’da  Enstitü’nün 2015 Faaliyet Raporu değerlendirilerek  geleceğe yönelik görüş ve öneriler kayda geçilmiştir. 

 

Genel Kurul ayrıca daha önce yapılmış olan Tüzük değişikliği çerçevesinde olmak üzere 2016 döneminde dernek organlarında görev alacak olan yöneticileri de aşağıdaki şekilde belirlemiştir:

 

 

Yönetim Kurulu (asil):
Nebil İLSEVEN
Cengiz ERDOĞAN
Emre ÖZDEMİR
İskender ÖZTURANLI
Emre ÇAKIR
Yönetim Kurulu (yedek)
Ferhan KAPTAN
Ahmet BAĞLICA
Barış ANTİK
Mikayil DİLBAZ
Mustafa ÜÇBAŞ
Denetim Kurulu (asil):
Eryaşar EYYÜBOĞLU
Bülent ÇAKIR
Hüseyin ÇINAR
Denetim Kurulu (yedek):
Metin YÜKSEL
Figen ŞARDAĞ YAZICI
İbrahim Uğur SEMERCİ
Etik Değerlendirme Kurulu (asil)
Ümit SİLAN
Özgür Mert BALCI
Kubilay BEYHAN
Etik Değerlendirme Kurulu (yedek)
Rıza KOÇYİĞİT
Cevat TURAN
Ayşenur SÜBERK ÖZTURANLI
Genel Kurul’da gerçekleştirilen bu görevlendirmeyi takiben yapılan ilk Yönetim Kurulu Toplantısında yönetim kurulu üyeleri arasındaki iş bölümü karara bağlanmış; Nebil İLSEVEN Yönetim Kurulu Başkanlığına, Cengiz ERDOĞAN Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Saymanlığa, Emre ÖZDEMİR Enstitü Genel Sekreterliğine seçilmişlerdir.
İskender ÖZTURANLI ve Emre ÇAKIR Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, yapılacak olan tüm faaliyet ve etkinlik geliştirme çalışmalarında yönetim kurulu adına birinci dereceden destek sağlamak üzere görev üstlenmişlerdir.

 

Yönetim Kurulu, ayrıca Dernek Tüzüğü’nün ilgili maddesi çerçevesinde, İsmail Emre TELCİ’nin Gençlik ve STK ilişkileri, Can BÜYÜKBAY’ın Yayınlar ve İçerik yönetimi, Muzaffer Ayhan KARA’nın Basın ve Tanıtım ve Esma Tülin CANDEMİR’in de Sosyal Medya İçerik ve Strateji yönetiminden sorumlu Başkan Yardımcıları olarak görevlendirilmelerini karara bağlamıştır.
Toplumcu Düşünce Enstitüsü