Etiket: Dr. Yunus Emre

Home Dr. Yunus Emre
Latin Amerika’da Sosyal Demokrat Eğilimler
Yazı

Latin Amerika’da Sosyal Demokrat Eğilimler

2000’li yıllarda Latin Amerika ülkelerinde sosyal demokrasi dahil olmak üzere sola yeni bir yönelim ortaya çıktı. Bu eğilim neo-liberal küreselleşme projesinin başarısızlığının doğrudan bir sonucuydu. Bu yazıda Latin Amerika ülkelerindeki sosyal demokrat eğilimleri tespit etmek amaçlanmaktadır.  Bu amaçla Latin Amerika’da solun yükselişi ve temel eğilimler tespit edilmiş ve Uruguay, Brezilya, Şili ve Arjantin gelişmeler incelenmiştir.

Sosyal Demokrasi Küresel Çevre İçin Bir Siyasal Alternatif Olabilir mi?
Yazı

Sosyal Demokrasi Küresel Çevre İçin Bir Siyasal Alternatif Olabilir mi?

Sosyal demokrasi Batı Avrupa’da on dokuzuncu yüzyılda kapitalist modernleşmenin ortaya çıkardığı toplumsal sorunlara bir tepki olarak doğdu. Modern Avrupa toplumunun oluşumunda çok önemli bir rol oynadı. Yirminci yüzyıl boyunca büyük örgütsel başarılar ve seçim başarıları elde etti ve toplumları dönüştürdü. Sosyal demokrasiye yönelim 1970’li yıllardan sonra küresel çevre ülkelerinde arttı. Günümüzde küresel çevre ülkelerinde sosyal demokrasi etkin bir toplumsal ve siyasal güç olarak varlık göstermekte ve önemli başarılar sağlamaktadır. Bu yazıda sosyal demokrasinin küresel çevre için model olup alamayacağı sorusuna bir cevap aranmaktadır.