Türk Siyasetinde Kadının Yeri: “Sandıkta Kadın Siyasette Kadın” Panel Sunumu(1)

Türk Siyasetinde Kadının Yeri: “Sandıkta Kadın Siyasette Kadın” Panel Sunumu(1)

TOPLUMCU DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ

PANEL TOPLANTISI

Türk Siyasetinde Kadının Yeri:

“Sandıkta Kadın Siyasette Kadın”

İstanbul

 24 Mayıs 2014 

Panel Sunumu

Yaşar SEYMAN

 

 

SİYASİ PARTİLERE KADINLAR…KADINLARA SİYASET…

 

“Türk Siyasetinde kadının Yeri: Siyasette Kadın, Sandıkta Kadın” Toplumcu Düşünce Enstitüsü’nün siyasette kadın konulu paneline giderken; ülkemizde erkek egemen siyasi fotoğraflar, sayıların diliyle kadının konumu aklıma geldi. Siyasette kadının konumu içler acısıydı. 30 Mart seçimleri sonrası üç büyükşehirde kadın belediye başkanı seçildi. Üç parti bu seçimi adeta simgesel olarak paylaştı. Kadın  milletvekili sayımız dünyaca bilinen bir gerçekti.  Günlerce kadın siyasette neden hak edilen konumda değil soruma yanıt aradım.Ülkemizde siyaseti besleyen kanallarda erkek görünümlü fotoğraflar egemen. STK’lar adeta erkek ordusu gibi tek tük ilaç niyetine kadın görünüyor. Siyasi partilerin il başkanı toplantılarına, kurultaylarına bakın farklı bir görünüm yok. Sayıların dili acımasız ve geri. Dünya ülkeleri arasında kadın temsilinde en alt sıralarda yer alıyoruz.

 

Kuşkusuz siyasete kadın katılımdan önce;  ‘Siyasi Partiler Yasası’, ‘Seçim Yasası’ zaman kaybetmeden düzenlenmelidir. Yaşam yasasına bakınca bir ülkede işgücüne katılım yüzde 24 olduğu sürece bu tablo değişmez ve zorlaşır.

 

Kadın siyasete niçin girer? ‘Toplumsal Sözleşme’yi dönüştürmek için mücadele eder.

 

Kadının işgücüne girip sömürüyle direkt bir ilişki kurması, mücadele etmesi gerekir.  Amacı, kavgası, derdi olan kadın siyaset yapıyor. Evdeki kadının sözcüsü de siyasete giren kadın oluyor. Kadını işgücü piyasasında çekmeye çalışırsak, siyasete katılımını beklemek hem haksızlık hem boş yere düş  kurmak olur.Başbakanın “Üç çocuk doğurun” önerisi çağcıl olamaz.  Bu çağrı hem kadını eve tutsak kılar hem de işgücü piyasasında iş bulmamasına,  kopmasına neden olur. Siyasetten tümden uzaklaşır.

 

 

Son yıllarda ülkemiz siyasi partileri kadınları siyasete davetiyle çağırıyor.  ‘Gelin sorun var.’ Bu çağrıyı lütuf görüyor. Siyasete konuk olarak çağrılan  kadın da konuk gibi davranıyor. Gittiği partideki konukseverliği istismar etmiyor. Adeta bildiğini saklıyor, sesini çıkarmıyor. Biraz sesini çıkarsa ya susturuluyor ya da görevden alınıyor.

 

Siyaseti besleyen kanallar sendikalar, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri kısacası sivil toplum örgütleridir. STK’larda yetişen kadroların siyasete katılımı siyasi yapıyı tazalemekle kalmaz güç katar, yeni kadrolarla besler. STK’larla siyasi partilerin bu alanda başarı sağlamaları kurumsal ilişkiyle olasıdır. Kurumsal ilişki sorunları bilmek, aynı dili konuşmak, İletişim kurmak söylem birliğini sağlamaktır.

 

Dünyada uzmanlar siyasette iktidar olmak isteyen partilere mesajlarınızı kadınlar üzerinden vermelisiniz diyor. Çünkü mesajları en iyi algılayan ve kitlelere aktaran kadınlardır. İktidar olmak isteyenlerin kadınların sözüne, birikmiş potansiyellerine önem vermeleri gerekir.  Çünkü kadınlar değişimin ve dönüşümün dinamiğidir. Yaşamın rengi kadınlardır.

 

Siyaset yapan liderlerin daha doğrusu erkeklerin söyleminde kadınlar olmalıdır. Her makama, mevkiye, kadroya kadınlarda dillendirilmelidir. Toplumda kadına duyulan gereksinim söylem ve eylemle yaşama dönüşür. Kadınları siyasete çağırmak yerine mücadele içinde yollarındaki dikenler ayıklanmalı, barikatlar kaldırılmalı, eşit mücadele koşulları oluşturulmalıdır.

 

Ayrıca içtenlik, değerbilirlik ve vefa göstermek önemli bir göstergedir. Sözde değil özde kadına siyasette gereksinim duyulduğu  vurgulanmalıdır. Kadınsız siyasi yaşam renksizliktir. Kadınsız siyasi yaşam yarınsızdır.Siyasi partilere kadınlar…Kadınlara siyaset gereklidir…