TDE 3. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Toplumcu Düşünce Enstitüsü Derneği  3. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Şubat 2017 Salı günü gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da  Enstitü’nün 2016 Faaliyet Raporu değerlendirilmiş ve geleceğe yönelik görüş ve öneriler kayda geçilmiştir.  Genel Kurul Tutanağı da dahil tüm genel kurul belgeleri bu bilgilendirmeyi takiben Enstitü websitesinde yayınlanarak bilgilerinize ayrıca sunulacaktır.

 

Genel Kurulumuzun 2017 döneminde dernek organlarında görev üstlenmek üzere belirlediği üyelerimiz aşağıdadır:

 

Yönetim Kurulu (asil):

Nebil İLSEVEN

Cengiz ERDOĞAN

İskender ÖZTURANLI

Güventürk KALASLIOĞLU

Emre ÇAKIR

 

Yönetim Kurulu (yedek)

Mikayil DİLBAZ

Ahmet BAĞLICA

Barış ANTİK

Ferhan KAPTAN

Mustafa ÜÇBAŞ

 

Denetim Kurulu (asil):

Bülent ÇAKIR

Umutcan SILAN

Mustafa AKCAN

 

 

Denetim Kurulu (yedek):

Metin YÜKSEL

Figen ŞARDAĞ YAZICI

İbrahim Uğur SEMERCİ

 

Etik Değerlendirme Kurulu (asil)

Ümit SİLAN

Kubilay BEYHAN

Özgür Mert BALCI

 

Etik Değerlendirme Kurulu (yedek)

Rıza KOÇYİĞİT

Cevat TURAN

Ayşenur SÜBERK ÖZTURANLI

 

 

Genel Kurul’da gerçekleştirilen bu görevlendirmeyi takiben yapılan ilk Yönetim Kurulu Toplantısında, yönetim kurulu üyeleri arasındaki iş bölümü karara bağlanmış; Nebil İLSEVEN Yönetim Kurulu Başkanlığı, Cengiz ERDOĞAN Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, İskender ÖZTURANLI Genel Sekreterlik ve Güventürk KALASLIOĞLU Saymanlık görevlerini üstlenmişlerdir.

 

Yönetim Kurulumuz, ayrıca Dernek Tüzüğü’nün ilgili maddesi çerçevesinde, Esma Tülin CANDEMİR’in Sosyal Medya ve İletişim, İsmail Emre TELCİ’nin Gençlik ve STK İlişkileri, Can BÜYÜKBAY’ın Yayınlar ve Yayın Yönetimi, Muzaffer Ayhan KARA’nın Basın ve Tanıtım alanlarından sorumlu Başkan Yardımcıları olarak görevlendirilmelerini karar vermiştir.