Sosyal Demokrat Belediyeciliğin Geçmişteki İyi Örnekleri ve Yerel Yönetimler İçin Geleceğe Yönelik Önermeler

Sosyal Demokrat Belediyeciliğin Geçmişteki İyi Örnekleri ve Yerel Yönetimler İçin Geleceğe Yönelik Önermeler

1970’li yıllarda Dünyada yükselişe geçen neoliberal ekonomi politikaları 1980 Askeri Darbesi sonucu yaratılan siyasal ve sosyal ortamda Türkiye’de de ciddi bir yaşam alanı kazandı ve serpildi.  Askeri Müdahale, bir yanda sermaye birikiminin tekelleşmesini ve neoliberal ekonomi politikaların uygulanmasını kolaylaştırırken, diğer yandan da toplumsal muhalefetin her kademede baskılandığı bir ortamın doğmasına yol açtı.  Darbe sonrasında oluşan siyasal iklimde Türkiye’de toplum çok seslilik ve çoğulculuğa dayalı örgütlü yapısını giderek kaybettiği bir sürece girdi.

 

Yazının devamı için lütfen PDF eklentisini tıklayın