Millennial Dialogue Raporu Türkiye Sunumu

Millennial Dialogue Raporu Türkiye Sunumu

Avrupa İlerici Çalışmalar Vakfı (FEPS) geçtiğimiz dönemde İstanbul’da bir “düşünce kuruluşu“ olarak faaliyet gösteren Toplumcu Düşünce Enstitüsü ile birlikte dönemsel olarak tekrarlanacak önemli bir araştırma çalışması başlattı. Proje, Türkiye’de gençliğin siyasete katılımda karşılaştığı engeller ve siyasetten beklentilerini anlamaya yönelik olarak yeni düşünce ve ufuklar açacak bir proje niteliğinde geliştirildi.

 

“Milenyum Diyaloğu-Türkiye Raporu“ hazırlanan rapor, FEPS’in uluslararası düzeyde, ilerici düşünce kuruluşlarının “Milenyum Diyaloğu“ başlıklı olarak birlikte yürüttükleri çalışmaların Türkiye bölümünü oluşturması açısından önem taşıyor.  Bu çalışma, farklı ülkelerde ve farklı coğrafyalardaki gençlerin siyasete ve demokratik yaşama uzak duruşları veya siyaset karşısındaki ilgisiz tavırları olarak nitelenen yanlış düşünce ve kavramların nasıl ve hangi nedenlerden kaynaklandığını anlamayı hedefliyor.

 

“Milenyum Nesli,“ siyasetle meşgul olma yöntem ve biçimleri üzerindeki geleneksel anlayış ve yaklaşımları temelinden sarsıyor.  Bugün genç insanlar bir yandan siyaset kurumlarına karşı kuşku ile yaklaşır, kendilerini özellikle siyasal partilere yakın görmezlerken, diğer yandan da yaşamın farklı alanlarında önceki nesillerden çok daha ilerici pozisyonlar alıyorlar.  Bu gerçek, bildiğimiz siyasal örgütlenmeler hakkında nasıl bir mesaj taşıyor? Türkiye’deki “milenyum gençleri,“ Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerindeki gençlere göre neredeler?

 

Kültürel normlar, siyasal davranışlar ve sosyal değişim üzerine yapılmış olan bu çalışma, bugün itibarı ile 12’den çok ülkede yapılmış olup, çalışmayı yürüten ve değerlendiren uzmanlar tarafından sunulacaktır.

 

12 Şubat 2016 günü düzenlenen etkinlik:

 

·         siyasal sistemin değişmesi ile ilgili somut siyasi değişiklikler önermeyi

·         genç insanların bu süreçlere katılımını özendirmeyi ve sağlamayı

·         siyasetçilerle genç insanların yeniden birbirleri ile iletişime geçmelerini, yeniden biraraya gelmelerinin yollarını açmayı amaçlamaktadır.

 

“Milenyum Diyaloğu,“ genç insanların öz-güçlerini pekiştirmeyi, siyaset ve siyasal sistem üzerinde yeni önermeler ve tartışmaları ele almalarını hedeflemektedir. 

Sizleri bu heyecan verici, kritik sürece katılmaya davet ediyoruz!

#SpeakUpMillennials – #MillennialDialogue

The Foundation for European Progressive Studies (FEPS), in partnership with the Progressive Thought Institute (PTI), recently commissioned a groundbreakingstudy to better understand the scope of barriers and triggers of youth political participation in Turkey.

 

The Millennial Dialogue Report on Turkey follows an international project of FEPS – the Millennial Dialogue – a global initiative amongst progressive think tanks, which is looking into the reasons why young people are commonly misconceived of having a disengaged relationship with politics and democratic life.

 

The Millennial generation is shifting conventional wisdom on political engagement. While young people are more skeptical of institutions and less likely to identify with political parties, they are also more progressive then previous generations. What does this reality mean for political organizing as we know it? How do Turkish Millennials compare with their peers in Europe and around the world?

 

This study on cultural norms, political engagement, and social change has now been conducted in over a dozen countries and will be presented by leading experts.

 

This event will aim at:

·         proposing concrete political changes to improve the system

·         engageyoung people

·         reconnect politicians and young people

 

The Millennial Dialogue aims to empower young people to build a new discussion about politics and the political system. Join us for an exciting discussion!

#SpeakUpMillennials – #MillennialDialogue