Author: Toplumcu Düşünce Enstitüsü (Toplumcu Düşünce Enstitüsü )

Home Toplumcu Düşünce Enstitüsü
Latin Amerika’da Sosyal Demokrat Eğilimler
Yazı

Latin Amerika’da Sosyal Demokrat Eğilimler

2000’li yıllarda Latin Amerika ülkelerinde sosyal demokrasi dahil olmak üzere sola yeni bir yönelim ortaya çıktı. Bu eğilim neo-liberal küreselleşme projesinin başarısızlığının doğrudan bir sonucuydu. Bu yazıda Latin Amerika ülkelerindeki sosyal demokrat eğilimleri tespit etmek amaçlanmaktadır.  Bu amaçla Latin Amerika’da solun yükselişi ve temel eğilimler tespit edilmiş ve Uruguay, Brezilya, Şili ve Arjantin gelişmeler incelenmiştir.