Adalete Çağrı Toplantıları-1 “Uluslararası Politika”

Adalete Çağrı Toplantıları-1 “Uluslararası Politika”

Irak-Suriye Bölgesindeki Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikasında Değişimler, Beklentiler