Adalete Çağrı Toplantıları-2 “Tarım politikaları”

Adalete Çağrı Toplantıları-2 “Tarım politikaları”

Ekonomide Yapısal Dönüşümler ve Tarımsal Üretim: Beklentiler, Hedefler, Yeni Yaklaşımlar.