Toplumcu Düşünce Enstitüsü’nün düzenlediği Ekonomi Seminerleri Programına Konuk Konuşmacı olarak Prof. Dr. Daron ACEMOĞLU katıldı.

Toplumcu Düşünce Enstitüsü’nün düzenlediği Ekonomi Seminerleri Programına Konuk Konuşmacı olarak Prof. Dr. Daron ACEMOĞLU katıldı.

Toplumcu Düşünce Enstitüsü tarafından 13 Ağustos 2021’de İstanbul’da düzenlenen Ekonomi
Seminerleri Programı çerçevesinde Prof. Dr. Daron ACEMOĞLU bir konuşma yaptı.

Prof. ACEMOĞLU, Covit döneminde fiziksel katılım ortamında dünyada verdiği bu ilk
konferansta; teknoloji alanındaki büyük dönüşüm ve sıçramaların, küresel ölçekte yaşanılan
demografik değişimlerin ve toplumsal ilişkilerde gerek sınıfsal, gerek sosyo-politik gelişmelerin
dünyadaki ekonomik büyümeyi destekleyeceğinin beklendiğini belirtti. Prof. ACEMOĞLU, bu
tespiti ile birlikte, önümüzdeki dönemde dünyada barış ve refahın sağlanmasının ancak
büyümenin kalitesi ve adil dağılımının sağlanması ile mümkün olacağına dikkat çekti.

Daron ACEMOĞLU, “Dünyada ve Türkiye’de Verimlilik Sorunu ve Çözüm Önerileri” başlıklı
konuşmasında, yapay zeka, makina öğrenmesi gibi teknolojilerin verimlilik alanında sağlayacağı
gelişmelerin toplumsal yapılarda nasıl derin yarılma ve eşitsizliklere neden olabileceğine değindi.
Yaşamın akışını ve yaşamın sürdürüldüğü çevreyi olumsuz etkileyecek bu gelişmelerin
denetlenmesi ve önlenmesinin siyasal ve sosyal katılıma yönelik kurumsal yapıların düzgün
kurulması ve işletilmesine bağlı olacağını; önümüzdeki dönemlerde ulusal ve uluslarüstü
platformlarda bu yöndeki arayış ve mutabakatların öne çıkartılmasının önem ve gereğine vurgu
yaptı.
Toplumcu Düşünce Enstitüsü, politika oluşturucular ve ilgili kamuoyuna yönelik olarak,
akademisyenler, iş insanları, profesyonel uzmanların katılımı ile ekonomi, siyaset, sosyal
politikalar, dış politika konularında araştırmalar, seminerler ve çalışma toplantıları düzenleyen bir
düşünce platformudur.

Toplumcu Düşünce Enstitüsü