Toplumcu Düşünce Enstitüsü Derneğinin yetkili kurulları belirlendi

Toplumcu Düşünce Enstitüsü Derneğinin yetkili kurulları belirlendi

Toplumcu Düşünce Derneğinin Olağan Genel kurul toplantısı 26.04.2022 Salı günü gerçekleştirilmiş; Dernek yönetimi ile ilgili Genel Kurulda belirlenen yönetim organlarının, Genel kurulu takiben yaptıkları görev dağılımı sonucu Dernek yönetimi aşağıdaki şekilde  oluşmuştur

Yönetim Kurulu:

Ragıp Nebil İLSEVEN, Yön. Kur. Bşk

Hatice Birgül AYABAKAN, Genel Sekreter

Güventürk KALASLIOĞLU, Sayman

Çiğdem BOZ, Üye

Önder İskender ÖZTURANLI, Üye

Yedek Üyeler: Emre ÇAKIR, Yaman İREPOĞLU, Mustafa AKCAN, Umutcan SİLAN, Saim Fahrettin GÖKŞİN

Denetim Kurulu:

Cengiz ERDOĞAN, Bşk

Bülent UÇAK, Üye

Eryaşar EYÜBOĞLU, Üye

Yedek Üyeler: Salih Erdem ATİK, Necip ÖZTÜRK, Hüseyin ÇINAR

Etik Değerlendirme Kurulu:

Yeşim ERTUĞRUL, Bşk

Ercüment DEĞER, Üye

Tevfik Mustafa KIZGINKAYA, Üye

Yedek Üyeler:  Fazıl Rifat SÖNMEZ, Esma Tülin CANDEMİR, Ceren Koludra CINGIR

Toplumcu Düşünce Enstitüsü Derneği