TDE Haftalık Değerlendirme Notu 3

TDE Haftalık Değerlendirme Notu 3

Toplumcu Düşünce Enstitüsü

Haftalık Değerlendirme Notu

 

Haftalık Değerlendirme Notu/ 271014                                    28 Ekim 2014

Hazırlayan: Mahir BÜYÜKYILMAZ

 

 

A)     DÜNYA

 

A1) Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanan “Ordu Harekat Konsepti – Army Operating Concept” dünya kamuoyuyla paylaşıldı.Konsept; eğitim, teçhizat, liderlik ve harekat kabiliyeti konuları üzerine kara kuvvetlerinin ilerleyen döneme ilişkin yürüttüğü akıl ve eylem planı hakkında önemli ipuçları sağlıyor. ABD Kara Kuvvetleri Komutanı General Ray Odierno, konseptle alakalı yapmış olduğu açıklamada, ordunun dünyanın farklı bölgelerinde birbirinden farklı özelliğe sahip karmaşık durum ve sorunlarla aynı anda yüksek kapasiteyle mücadele etmek durumunda olduğunu, dolayısıyla ordunun algı çerçevesinin ve hareket kabiliyetinin bu gerçeklikle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

 

Yeni konsept beş temel sütun üzerine bina edilmiş durumda bulunuyor; en iyi hale getirilmiş asker ve takım performansı, insanı ve fiziki kapasitenin küresel seviyede en üst düzeyde tutulması, kara-hava-deniz kuvvetleri arası ve kara kuvvetleri birimleri arasında ortak hareket kabiliyeti oluşturmak, farklı durumlara göre hızlı ölçeklenebilir ve tasarlanabilir kuvvetlerin meydana getirilmesi, adaptasyon seviyesi yüksek personelin yetiştirilmesi ve kurumların oluşturulması.

 

A2) PEW araştırma şirketi tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan Küresel Tutumlar Anketi açıklandı. 44 ülkede 48 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette katılımcılara, kendilerine sunulan beş seçenek arasından hangisini dünyaya karşı en önemli tehdit olarak gördükleri soruldu. Anket sonuçlarına göre dünya genelinde beş cevabın öne çıktığı görülüyor; bulaşıcı hastalıklar, dini ve etnik nefret, çevre kirliliği, nükleer silahlar ve eşitsizlik.

 

Türkiye’de katılımcıların yüzde 34’ünün nükleer silah, yüzde 29’unun dini ve etnik nefret, yüzde 17’sinin eşitsizlik, yüzde 10’unun bulaşıcı hastalıklar ve yüzde 7’sinin çevre kirliliği yanıtını verdiği görüldü. Ekonomik olarak gelişmiş Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde eşitsizlik öne çıkarken, İngiltere’de dini ve etnik nefretin en önemli tehdit olarak  algılandığı ortaya çıktı. Dünyada karbon emisyonun en yüksek  seviyede olduğu ülke olan Çin’de katılımcıların yüzde 33’ü çevre kirliliği cevabında birleşti.

 

A3) Avrupa Merkez Bankası (AMB) Euro bölgesi bankacılık sektörünü tabi tuttuğu stres testi sonuçlarını içeren raporunu açıkladı.Stres testi kapsamında 130 banka mercek altına alındı ve bankaların ana sermayelerinin riski kaldırmaya yeterliliği, kredi bilançolarının sağlıklılığı ve bankaların gelecek olası bir krize karşı sağlamlığı incelendi. Gerçekleştirilen bu testten 25 banka (İtalya 9, Güney Kıbrıs 3, Yunanistan-Belçika-Slovenya 2, Almanya-Avusturya, Fransa-İspanya 1) sınıfı geçemedi. Bu 25 bankanın sermaye açığı 25 milyar Euro olarak tespit edildi.

 

Yazının tamamını okumak için PDF iconuna lütfen tıklayın