Millennial Dialogue Raporu Türkiye Sunumu

Millennial Dialogue Raporu Türkiye Sunumu

Türkiye’de gençliğin siyasete katılımda karşılaştığı engeller ve siyasetten beklentilerini anlamaya yönelik olarak yeni düşünce ve ufuklar açacak projenin sunumu yapılacak